SIP-paneler viser sin overlegne fleksibilitet og styrke

Når det gjelder naturkatastrofer er en av de mest skremmende typene jordskjelv.

Hva gjør man når bakken under deg flytter seg eller åpner seg uten forvarsel?

Mange studier har blitt utført på SIP-konstruksjoner for å avgjøre motstandsdyktigheten mot naturkreftene. 

R-Control, en SIP - produsent fra Minnesota i USA, brukte sine paneler i konstruksjon av seks hus som overlevde et av verdens kraftigste skjelvHanshin, ved Kobe i Japan tirsdag den 17. januar 1995 kl. 05:46. Skjelvet ble målt til 6,8 på USGS og Mj 7,3 på Shindoskalaen - det såkalte "The Great Hanshin earthquake". 

Dette var det nest verste jordskjelvet i Japan på 1900-tallet, bare overgått av Kanto-jordskjelvet i 1923, som krevde 140.000 liv.

Forhøyede motorveier (konstruert for å tåle jordskjelv) veltet, jernbanenett ble ødelagt, og hele blokker av hus ble jevnet med jorden. 6.434 døde og over to hundre tusen mennesker satt igjen hjemløse. De seks SIP-husene som lå omlag 20 km unna episenteret sto igjen nærmest uskadde.

SIP-husene, etter Kobe-jordskjelvet:

 

 

 

 

 

I 2002 ble et SIP-hus rammet av en tornado i Tennessee i USA, og selv om huset ble løftet opp, dreid rundt, og satt ned igjen var det bare to vinduer og noen løse takplater som måtte repareres - med unntak av ringmuren som gikk i stykker. Et av Japans verste skjelv: The Great Hanshin earthquake

Amerikanske forskeres forbund foretok inngående tester av SIP-paneler i 2004, og der motsto de blant annet temperaturer på over 1.000ºC med minimal røykutvikling, tøffe seismiske tester (se video nedenfor), samt prosjektiltester.

 


2017-04-23 14:33:03