O.S.S

Hva er SIP?

(Eng. Structural Insulated Panels) Selvbærende Isolerte Paneler. Isolasjon og bæresystem i ett.


Er bygging med SIP mer kostbart enn tradisjonelt?

Elementene i seg selv virker mer kostbare enn materialene som inngår i en tradisjonell konstruksjon, men i virkeligheten blir det likevel rimeligere fordi man bruker inntil 60% mindre tid på oppføringen av råbygget. I tillegg er vinduer av ordinær størrelse inkludert i prisen på veggelementene våre.


Hvordan monterer man SIP-paneler?

Panelene har not- og fjær-system, og skjøtene blir tettet med Polyuretan-skum og skrudd.


Hva er isolasjonsevnen til SIP?

Med vår isolasjonskjerne av Neopor-skum oppnår man 60% bedre isolasjonsevne enn glassull eller stenull.


Hva er luft/vindtettheten til SIP?

Uten bevegelig luft i isolasjonsskiktet oppnår man uovertruffen lufttetthet - og i teorien opp mot 100%


Hvordan blir taklasten tatt opp i SIP-konstruksjonen?

På et SIP-tak blir lasten jevnt fordelt, og man unngår punktlast. Man kan enkelt ta frie spenn på 4,2 meter med snølast på 6,0kN


Hvordan integreres bærebjelker i en SIP-konstruksjon?

Det ligger bjelker og stolper i elementer der dette er nødvendig; som for eksempel under takåser, ved siden av vinduer og større dørløsninger.


Må man ha kran?

De største elementene vi lager som standard i dag (224x1250x2500mm) veier under 54kg, så hele byggesettet skal være manuelt håndterbart.


Hvordan monteres utvendig kledning på SIP?

Utlektingen for kledning må skrus i elementet, og deretter kan man spikre kledningen på vanlig måte. Ønsker man fiberpuss legges en primer-membran først og så pussen på vanlig måte.


Hvordan ferdigstiller man SIP-vegger innvendig?

Gips eller panel kan monteres direkte på våre elementer. I våtrom med baderomsplate, eller membran og flis etter ønske.


Hvor lang tid tar det å montere et råbygg?

Med våre ferdig tilpassede byggesett monteres disse normalt opp på to til tre uker, men tiden vil naturligvis variere i forhold til kompleksitetsgraden og størrelsen på huset ditt.


Trenger man spesialverktøy?

Nei. Alt er ferdig tilskjært, og kun vanlig håndverktøy er nødvendig.


Følger monteringsbeskrivelse med?

Ja. Det følger detaljerte montasjetegninger med til alle våre prosjekter.


Hvilke godkjenninger har SIP-elementene og byggdelene?

Alle vinduer og komponenter i elementene våre har CE-godkjenning.


Hva er fordelene fremfor å bygge tradisjonelt?

Tynnere vegger = mere utnyttbart areale. Raskere lukket bygg - og ingen tidkrevende jobb med isolering eller lufttetting.


Hva innebærer lavenergihus, passivhus, nullhus og plusshus?

Et lavenergihus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming og ventilasjon sammenliknet med vanlige hus. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet. Plusshus derimot produserer like mye eller mer energi enn det de forbruker. Primært menes bygninger som er energipositive i hele sin totale levetid - fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til riving og resirkulering.


 

Hvilke leveringstider opererer dere med?

Avhengig av variable faktorer opererer vi normalt med leveringstid på seks til åtte uker i snitt.


Hvordan er garantiene på produktene dere leverer?

Vi gir fem års garanti, som lovpålagt, på elementene og vinduene våre.


Kan jeg få støtte fra ENOVA?

Det kan godt hende! Gjennom Enovatilskuddet får du økonomisk hjelp for de tiltakene som bygningsforskriftene ikke krever. Har du et bygg som er bygget mellom 1960 og 1987 og vil rehabilitere er det også mange ting som kan utløse støttemidler fra Enova!


 

 


Hvordan får jeg tak i en av deres partnere?

Kjempelett! Du tar kontakt med oss så finner vi den som er nærmest deg.


Hvordan blir jeg partner?

Da registrerer du deg først som Proffkunde hos oss. Så tar du kontakt med oss og så går vi gjennom detaljene sammen.


Har dere visningshus?

Ettersom vi er et relativt nystartet selskap har vi begrenset mengde visningshus enda.  Men kontakt oss gjerne, så vi kan sjekke om vi har noe å vise deg i ditt nærområde.